Giới thiệu

dịchhay dịch trực tuyến miễn phí:
- Hỗ trợ dịch nhiều ngôn ngữ.
- Dịch cả đoạn văn dài.
- Nhiều giải pháp dịch bằng lựa chọn ngôn ngữ dịch bắc cầu.
- Tùy chọn nhớ bộ ngôn ngữ dịch mặc định.
- Thêm giải thuật dịch "Translate Plus" (thử nghiệm).
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.