FAQ - Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao phải cần cấp quyền sử dụng?
  • Ứng dụng dịch được lập trình trên nền tảng dịch vụ và dữ liệu của Google, vì vậy người dùng cần đăng nhập và kích hoạt ứng dụng để được cấp quyền sử dụng.
  • Để chức năng 'Lưu kết quả' của ứng dụng có thể hoạt động được.
2. Vấn đề tải trang chậm
  • Sau khi người dùng kích hoạt lần đầu, chương trình mất thời gian tải lâu. Để khắc phục bạn có thể refresh lại trang.
  • Kết quả dịch Translate+ thường lâu hiển thị: Với một câu chương trình dịch lần đầu tiên thường xảy ra hiện tượng này. Tuy nhiên, những lần dịch sau đó kết quả Translate+ sẽ hiển thị nhanh hơn